Historie

 Logens historie 

 Hvordan melder man sig ind i logen 

Besøg i andre loger

Her bor vi

Logens arbejde

Hvad er udbyttet

Hvor tit mødes vi

Hvad koster det

Påklædning

Hvor gammel skal man være

 Kan man melde sig ud 

 Hvad forpligter man sig til 

 

 

                                                                                            

 

Logens historie

Lørdag den 14. oktober 1967 blev vores loge stiftet, men hvordan gik det egentlig til?

Der er i Odd Fellow Ordenens love nogle ganske bestemte regler, der skal følges, når en ny loge skal etableres, og det var der en kreds af unge brødre i loge nr. 6 Eureka, der havde helt check på.

I midten af 1960’erne var loge 6 en meget stor loge – og den var også gammel, med en række kutymer og ikke mindst dominerende eksmestre, som førnævnte unge brødre ikke var så tilfredse med. Så tanken om at bryde ud, og lave en ny loge opstod midt i 60’erne omkring en særlig initiativrig broder, som oven i købet havde fundet et sted, hvor logen kunne høre hjemme.

Det første man gør, er at lave en forening. Det er ikke specificeret hvor mange medlemmer foreningen skal have – dog mindst 5, men dens formål er at udføre, vedtage, købe, navngive, finde hjemsted og meget andet – alle de praktiske ting, der skal til for at en loge kan fungere. Altså man danner en Odd Fellow Forening, der som formål har at stifte en loge. Når foreningen er dannet, det skete ved en stiftende generalforsamling i november 1966, så er næste skridt at blive anerkendt af Ordenen. Det skete allerede mandag den 5. december 1966 hvor den daværende distriktsdeputerede storsire og en anden af storlogens embedsmænd forestod institueringen af foreningen. En stor dag for de unge, intiativrige brødre, der nu for alvor var på vej mod målet – en ny loge.

Institueringen af vores Odd Fellow Forening skete under navnet ‘Kaj Munk’, for det var nemlig det navn hensigten var, at logen skulle have. Men for god ordens skyld tog en af foreningens ledende brødre en tur til Vedersø Præstegård for at sikre sig, at man ikke dér havde noget imod, at det var det navn, logen havde valgt. Det havde man – noget så eftertrykkeligt. Lise Munk, enken efter digterpræsten, havde allieret sig med ikke mindre end tre advokater, som alle med en mund understregede, at familien Munk slet ikke ønskede, at nogen loge eller forening skulle bære navnet ‘Kaj Munk’. Overhovedet ikke!

Det blev naturligvis taget til efterretning, men gode råd var påkrævet, og dem søgte man hos den daværende storsire Johannes Petersen. Han vidste, at foreningen havde valgt TAX som hjemsted for den kommende loge og sagde bl.a., at stedet jo var tæt på Furesøen, og da man gerne ville at logen skulle bære et digternavn, så kunne man jo vælge forfatteren til ‘Flyv fugl, flyv over Furesøens vove’.

Storsirens forslag blev positivt modtaget af foreningens brødre, og resten af de mange forberedelser blev afsluttet ret hurtigt – og med succes allerede før sommerpausen i 1967. En af de hurdler, der skulle overvindes var, at en loge skal mindst have 30 medlemmer. Det kneb det med at komme op på. Der var efterhånden 26-27 medlemmer i foreningen, men hvordan blev man 30? Så var der en, der fik den utraditionelle idé at henvende sig til en række brødre i loge 6, som aldrig mødte op i logen, for at høre, om de havde noget imod at lade være med komme hos os i stedet for? Det gav pote, og de magiske 30 blev både opnået og overskredet. For god ordens skyld tilføjes, at flere af disse blev endog særdeles aktive brødre i loge 86.

Loge 80 Danevang, der var den første loge her på TAX – de har 50 års stiftelsesdag den 26. februar 2011 – var allerede 1965-66 vokset sig så stor, at der også der var gang i forberedelserne til at danne en ny loge, som havde valgt navnet ‘Furesøen’. Vores anmodning om logestiftelse kom til storsiren nogenlunde samtidig med deres, så storsiren valgte at lade de oprindelige brødre fra loge 80 komme først med logestiftelse 2. september, og vi som tilflyttere fik så en dato ca. 1½ måned senere.

Fra Odd Fellow Bladet nr. 33 – dateret den 29. oktober 1967 – læg mærke til datoen – citeres:

‘Lørdag den 14. oktober 1967 fik Odd Fellow Gården i Bagsværd sin tredie broderloge, idet loge nr. 86 Christian Winther blev stiftet ved en meget smuk højtidelighed, der tog sin begyndelse kl. 16:00 under ledelse af br. Storsire Johannes Petersen. 33 brødre – i det væsentligste udgået fra loge nr. 6 Eureka – havde taget plads i den smukke logesal.’

Jeg nævnte datoen for Odd Fellow Bladets omtale af logens stiftelse. 14 dage efter begivenheden var det i bladet. I dag, hvor edb er enhver sekretærs uundværlige redskab og hvor trykteknik også er strømlinet – da går der mindst 30 dage, og ofte meget mere, før bladet bringer os de ”dugfriske” nyheder fra livet rundt om i Ordenen.

Nå, der blev på stiftelsesdagen valgt og installeret embedsmænd, logens fribrev (hænger i forværelset) blev overdraget og gratulanter fra nær og fjern bragte gaver og sagde mange gode ord om logens stiftelse og dens fremtidige virke. Dagen sluttede med festbanket, hvor brødrene med fruer satte et festligt punktum for foreningens arbejde. Nyinstallerede Sekretærs hustru sagde på damernes vegne, at de til enhver tid ville stå bag, både hvad angik det mere alvorlige i logesalen, men også til det mere muntre efterfølgende. Damerne havde derfor to gaver med til logen i dagens anledning. En bibel til logesalen og en malmklokke til det selskabelige.

Det løfte hun kom med dengang holder stadigt. Vi mærker også i dag stor opbakning fra vore damer, som levende og interesseret følger med i logens liv.

Alle brødre med et brodernummer under 34 var med til at stifte logen, og i dag – 43 år senere – har vi endnu to i blandt os, nemlig broder eksskatmester Elo Westergård (2), som ingen af logens brødre – desværre – har set de sidste 20 år eller mere, og broder eksstorrepræsentant Ole Juhl (7), som heldigvis er anderledes mere aktiv og fortsat en del af logens daglige virke.

Og så vil jeg gerne fremhæve Annelise Bagges mand, Ejner Bagge (6), og Bente Kristensens mand, Harley Enevoldsen (13), der begge var blandt stifterne af logen.

De initiativrige brødre, der dannede foreningen dengang, var fast besluttet på, at deres ønske om logestiftelse skulle opfyldes inden for et år. Det lykkedes også meget fint, men noget sådant er bestemt ikke en given ting. Der er mange eksempler på foreninger, der skulle bruge meget længere tid, og f.eks. kunne husets 50 års jubilerende loge Danevang have fejret 90 år i stedet, hvis ikke der skulle gå samfulde 40 år, før deres Odd Fellow Forening blev til en loge. Så jo, der var virkelyst og handlekraft blandt Christian Wintherbrødrene dengang – og det er der stadig den dag i dag.

(kilde: Logens festskrift i anledning af 25 års jubilæum – eksstorrepræsentant Erik Hansen)
Bjarne Ulstrand, eksstorrepræsentant

Vi afholdt 50 år stiftelsesdag den 14. oktober 2017.

I den afledning har vi udarbejdet et festskrift, som man finder her LINK TIL FESTSKRIFT

                                                                                                                 

 

Hvordan melder man sig i logen

Såfremt du kender et medlem af Odd Fellow Ordenen, kan du over for vedkommende tilkendegive, at du gerne vil høre om de nærmere betingelser for medlemskab. Kender du ingen inden for Ordenen, kan du sende en mail til logens overmester via denne e-mail:

om86@christian-winther.oddfellow.dk

med oplysning om navn og telefonnummer, samt kort beskrivelse af, hvorfor du ønsker at komme i kontakt med vores loge.

Hvis du er interesseret i oplysninger om logen, er vi naturligvis også interesseret i at få et nærmere kendskab til dig.
Vi udpeger derfor en logebroder som din kontaktperson, og kender du en i logen, bliver det naturligvis ham.

Er der efter den første kontakt fortsat interesse for medlemskab, er næste skridt, at vi udpeger to erfarne logebrødre, der aftaler med dig at komme på besøg.

Ved det besøg skal din eventuelle hustru eller sambo også være tilstede, fordi vi bl.a. meget gerne vil høre dennes mening om dit eventuelle medlemskab af Odd Fellow Ordenen. Dette fordi vi mener, at et medlemskab ikke vil være givende – hverken for dig eller for logen – hvis ikke ‘hjemmefronten’ giver sin tilslutning dertil.

Er der herefter stadig ingen hindringer, bliver det sidste skridt, at vi sender dig en indkaldelse til logen.

                                                                                            

 

Vi har I tidens løb været på besøg hos mange loger i udlandet:


2014: Norge, Bergen, broderloge nr. 25 Sam. Johnson
2013: Island, Reykjavik, broderloge nr. 13 Thorgeir
2012: Polen, Wroslaw, broderloge nr. 1 Zygmunt,
2011: Norge, Oslo, broderloge nr. 20 Fridtjof Nansen
2010: England, York, Vale of York Branch
2009: Sverige, Stockholm, broderloge nr. 13 Gustaf Wasa
2008: Schweiz, Luzern, broderloge nr. 17 Winkelried
2007: Belgien, Antwerpen, broderloge nr. 201 Belgia
2006: Estland, Tallin, broderloge nr. E1 Maarjamaa
2005: Finland, Helsingfors, broderloge nr. 7 Carl Ludwig Engel
2004: Tyskland, Berlin, broderloge Berolina-loge
2003: Holland, Den Haag, broderloge nr. 23 Humanitas
2002: England, London, The Pride of Islington
2001: Tjekkiet, Prag, broderloge nr. 1 BohemiaBergen

 

 

                                                                                             

Her bor vi

Den fysiske ramme for vores loge er TAX-bygningen på Bagsværd Hovedgade 210.
Dette smukke gamle hus blev opført i 1905, og dengang lå det helt frit med skov og mark omkring sig.

Bygherren var dyrlæge, og han lod huset bygge som privatbolig med tilhørende stald samt diverse faciliteter til sin konsultation.
Han navngav huset ‘TAX på Troldhøj’.

Det er således en bygning med atmosfære og historie, der efter en gennemgribende restaurering og ombygning er blevet indviet til ordensbrug. Bl.a. fik den gamle stald et hvælvet loft, og den rummer nu salen, hvor alle logemøder holdes.

tax bygningen

 

 

                                                                                             

Logens arbejde

Der sker intet mystisk eller okkult, det kan vi straks slå fast – ingen middelalderlige skikke eller underligheder.
Vi har nogle ritualer, der har et historisk præg, som vi holder i hævd samt visse praktiske regler for, hvordan et logemøde afholdes.

Som ny broder vil du få tildelt Indvielsesgraden, og efterhånden vil du modtage yderligere tre grader.
Det eneste, vi holder hemmeligt, er netop ritualet omkring gradtildelingerne og hvordan vi identificerer os selv som Odd Fellow brødre over for andre Odd Fellow brødre – såvel i Danmark som internationalt.

Logens møder ledes af overmesteren, der følger en fast dagsorden, hvorunder mødet afvikles. Men her kan alle spørgsmål tages op til debat – dog må der ikke diskuteres politik eller religion (“sektvæsen”) i logesalen.

Alle brødre har taleret og kan komme med spørgsmål, debatindlæg eller indlæg af orienterende karakter. Det kan f.eks. være om en film, en bog, rejsebeskrivelser, citat fra dagens avis og meget andet, du som broder selv finder interessant og mener, at de øvrige brødre kan få glæde af. Efter det ordinære logemøde fortsætter logeaftenen med en meget vigtig del af logelivet – nemlig det selskabelige samvær.

I logens restaurant serveres et let måltid til en rimelig pris. Her er der afslappet munterhed, og det er hyggeligt. Her holdes taler og synges efter vores sangbog, der altid ligger parat ved kuverten. Det hele foregår under ledelse af logens undermester.

Somme tider er der også underholdning eller kunstnerisk optræden. Vi lægger meget vægt på, at brødrene i det selskabelige regi får tid og lejlighed til uformelt at tale sammen – på tværs af alder og erhvervsinteresser.

Flere gange om året deltager ægtefæller eller sambo’er også i det selskabelige samvær. Der er mulighed for, at du kan invitere gæster med til det selskabelige eller til de specielle arrangementer, som logen gennemfører: skovture, museumsbesøg, kegleaften, fester og andet.

Juridisk er logen en forening, som ledes af en bestyrelse. Her er overmester formand, og han er, sammen med den øvrige bestyrelse, ansvarlig for at logen fungerer på rette vis. Disse brødre er af logen valgt for en toårig periode, og de kaldes for logens valgte embedsmænd.

 

 

                                                                                            

Hvad er udbyttet

Ordenens sigte er at fremme din personlige etiske udvikling.
Din tilværelse får en ny dimension ved et aktivt samvær med ligesindede. Nye og givende venskaber knyttes.

Det afhænger dog helt af din egen grundholdning, for du bliver ikke mentalt ‘hjernevasket’ eller påduttet meninger af os.
Det skal bemærkes, at du som Odd Fellow modtages som ven i alle loger i hele verden.
Der er absolut intet økonomisk eller materialistisk udbytte ved at være Odd Fellow.

 

 

                                                                                            

Hvor tit mødes vi

Christian Winther logen afholder møder hver torsdag i sæsonen, normalt med mødestart kl. 19.30, men i visse tilfælde begynder logemødet allerede kl. 19.00. Vi slutter gerne mødet ved 23-tiden.

Sæsonen er fra 1. september til 15. maj, kun afbrudt af en julepause på ca. 3 uger.

Tidspunktet for det aktuelle møde fremgår af logens mødeplan, der bliver lagt for 6 måneder ad gangen af logens ledelse.

En oversigt over den aktuelle måneds møder kan også læses i Odd Fellow bladet, der hver måned (bortset fra sommerpausen) sendes hjem til alle landets brødre og søstre, som medlemmerne af Odd Fellow Ordenen kaldes.

 

 

                                                                                            

Hvad koster det

Medlemskab koster kr. 340 pr. måned i kontingent til logen.

Dertil skal lægges, det beløb det koster at deltage i det selskabelige samvær efter det ugentlige logemøde.

Menuens pris ligger typisk på kr. 100, øl koster kr. 15 og vand kr. 10.

Umiddelbart før indvielsen betales et indvielsesgebyr samt kontingent for de første 3 måneder.

 

 

                                                                                             

Påklædning

Ved de normale møder er brødrene iført mørk habit, hvid skjorte, mørkt slips, sorte strømper og sorte sko.

Ved indvielsen samt ved andre festlige lejligheder, mødes vi i kjole og hvidt.

Ordenen lægger vægt på et lighedsprincip, og det er derfor et krav, at medlemmerne bærer ens påklædning.

 

 

                                                                                           

Hvor gammel skal man være

Der stilles ingen krav til alder, dog skal man være myndig.

Logens yngste medlem er i 30’erne og den ældste er over 90.

 

                                                                 

Kan man melde sig ud

Ja – det kræver blot, at man meddeler sit ønske skriftligt.

Skulle man senere fortryde sin udmeldelse, kan man blive genoptaget i Ordenen.

 

                                                                 

Hvad forgligter man sig til

Som medlem af Odd Fellow Ordenen forpligter du dig til, med udgangspunkt i og vejledning fra Ordenes motto symboliseret ved de tre kædeled: Venskab, Kærlighed og Sandhed, at arbejde for at blive et bedre menneske.